ข่าวประชาสัมพันธ์

บรรยากาศห้องเรียนโครงการห้องเรียนอัจฉริยภาพ (gifted)

โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ จัดคอร์สพิเศษสำหรับนักเรียนห้องเรียนโครงการห้องเรียนอัจฉริยภาพ (gifted) ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ในช่วง summer course คอร์สวาดสติ๊กเกอร์ไลน์ สอนโดยผู้พัฒนาสติ๊กเกอร์ไลน์ของโรงเรียน พี่ปุ๊ วรรณภา เมตไธสงค์

สนใจติดต่อสามถามรายละเอียด หลักสูตรห้องเรียนเรียนอัจฉริยภาพ(gifted) ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เพิ่มเติมได้ทาง แผนกธุรการโรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ โทร.0-2925-3681-4