ข่าวกิจกรรม

กิจกรรมรักการอ่าน 2563

กิจกรรมรักการอ่าน เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านทางฝ่ายห้องสมุดโรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ได้จัดทำ Catalog รายการหนังสือส่งให้นักเรียนถึงห้องเรียนเพื่อให้นักเรียนเลือกหนังสือที่ชื่นชอบและอยากอ่านได้กลับไปอ่านที่บ้าน โดยที่ไม่ต้องเข้ามายืมหนังสือในห้องสมุดด้วยตนเอง